Het ziet er naar uit dat de Vogelwacht Oost-Zeeuws-Vlaanderen „De Steltkluut” binnen afzienbare tijd een vogelobservatiehuisje rijk zal zijn aan de Noord-Boezem W.R.W.L. Bij Rijkswaterstaat is een aanvraag voor een bouwvergunning lopende. Het is aan te nemen dat bij de betrokken instantie geen bezwaren zullen bestaan. Als het zover is bekostigt de Stichting Het Vogeljaar de benodigde materialen. De te verrichten arbeid zal door leden van de Vogelwacht geleverd worden (plaatsing en in elkander passen van de schotten, dus alles buiten het timmerwerk om). Op bijgaande tekening is na te gaan welk waarnemingsgebied bestreken kan worden en hoe de „hut” eruit zal zien. Het huisje is een copie van de in Engeland gebruikelijke waarnemingsposten in vogelreservaten b.v. „Minsmere Nature Res. te Westleton, Saxmundham (Suffolk).