Dit onderzoek slaagt alleen met voldoende medewerking. De hulp was voor verschillende soorten zo groot, dat een redelijk oordeel gegeven kan worden over het aantal broedparen van die vogels in Nederland. Bij enige andere (ongetwijfeld nogal „moeilijke” soorten) was het aantal medewerkers veel kleiner. In zulke gevallen zal de bewerker er hoogstens in slagen, te komen tot een vrij vage schatting van het aantal broedparen. We hopen voor 1971 op grote medewerking. We verzoeken de medewerkers die al één of meer jaren niets hoorden over de soort, waaraan zij medewerkten, nog wat geduld te hebben. Het uitwerken van de gegevens vraagt veel tijd.