De heer F. K. Haak heeft zich wegens tijdgebrek genoodzaakt gezien zijn functie als voorzitter neer te leggen. Vanaf 14 januari tot de eerstvolgende ledenvergadering zal het voorzitterschap worden waargenomen door de heer G. M. P. Sponselee, Emmalaan 19, Hulst. (telefoon 01140.-37 07). De scheidende voorzitter, die deze functie 15 jaar lang vervuld heeft, blijft nog wel beschikbaar als bestuurslid. Het Bestuur Alle copy voor de rubriek Verenigingsnieuws welke in de oneven maanden bij de redactie binnenkomen worden aan het eind van de even maanden gepubliceerd.