In het archief van Vogelwacht „De Steltkluut” O.Z. VI. bevonden zich een groot aantal ingevulde telformulieren uit de jaren 1958 en 1959. Deze tellingen zijn indertijd verricht, dankzij de medewerking van een aantal leerkrachten van scholen en hun leerlingen. Door allerlei omstandigheden zijn de gegevens nooit uitgewerkt. Het lijkt weinig zinvol, dit nu alsnog 12 jaar na de tellingen te doen. Anderzijds zijn we echter van mening dat publicatie van de cijfers van nut kan zijn om vergelijkingen over langere reeksen van jaren te kunnen maken.