Van 6-11 september 1970 werd in De Koog (Texel) de XVde Wereld Conferentie gehouden van „The International Council for Bird Preservation” (I.C.B.P.). Zoals gebruikelijk vond deze internationale bijeenkomst plaats in hetzelfde land waar ook het vierjaarlijks Ornithologisch Wereld Congres werd gehouden dat, zoals bekend, een week tevoren in Den Haag bijeen was. Men zag dan ook heel wat gezichten van het Haagse Congres terug op Texel. De conferentie was goed bezocht; 32 landen uit alle werelddelen hadden vertegenwoordigers hunner nationale secties afgevaardigd. Rusland was ditmaal niet officieel vertegenwoordigd, doch wel Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Polen. Daarnaast zonden enige internationale organisaties, zoals de UNESCO, I.U.C.N. (International Union for the Conservation of Nature), Internationale Unie van Biologische Wetenschappen, Raad van Europa, Internationale Jachtraad en het World Wildlife Fund, waarnemers naar de conferentie. In totaal waren er ruim 140 deelnemers.