We beseffen dat voor de miljoenen Nederlanders die er in de komende decennia zullen bijkomen een plaatsje moet zijn om te leven. „Maar niet in de Zaanse weidevogelgebieden”, zeiden een jaar of tien geleden alleen nog maar de vogelaars die daarom door gezaghebbers als een vreemde subspecies worden beschouwd die je door hun afwijkende gedrag niet serieus moest nemen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Koos Jonker. (1971). Bescherming van voedselgebied niet minder belangrijk dan van broedgebied De Zaanstreek belangrijk als foerageergebied voor lepelaars. Het Vogeljaar, 19(3), 505–513.