Onder een roestboom, waar gedurende de winter 1970—1971 regelmatig 2 tot 4 ransuilen verbleven, werd op 13 maart 1971 een braakbal gevonden, temidden van andere exemplaren, welke vrijwel geheel bestond uit pennen en haren van een egel. De vindplaats is gelegen in de Kruispolder nabij Kloosterzande, gemeente Hontenisse, oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen.