In Bilthoven Noord was een invasie van kepen. Op 4 januari j.l. telde ik langs de Soestdijkseweg, voorbijvliegend, in één stroom 850 stuks. Telkens streek er op diverse punten een troep van 200 à 300 neer en scharrelde tussen de beukenafval. Op vaste punten zaten troepjes van 15 à 20 stuks. Minstens 5 ex. werden slachtoffer van het verkeer. Dr. J. de Lange, Mozartlaan 15, Bilthoven