De belangstelling voor natuurbehoud, natuurbeheer, landinrichting, landschapsbouw en milieubeheer is de laatste jaren sterk toegenomen. Het is daardoor steeds moeilijker geworden op de hoogte te blijven van initiatieven en activiteiten op dit gebied en tot wie men zich wenden moet of kan, om een natuurbehoudprobleem tot oplossing te brengen. In ons land, bekend om zijn vele vakjes en hokjes, wordt het steeds moeilijker, ook op dit gebied, zich te oriënteren. Door de bomen ziet men vaak het bos niet meer. Deze omstandigheid heeft gemaakt, dat er behoefte is aan een overzicht van natuurbescherming en aanverwant streven. Het resultaat van het omvangrijke en moeizame documentatiewerk is een voor het natuur- en landschapsbeheer in Nederland waardevolle en nuttige vraagbaak voor iedereen die met natuurbescherming, landschapsbouw e.d. te maken heeft. De uitgave is ook van belang als hulp voor ieder streven naar beter georganiseerde samenwerking en coördinatie. Goede samenwerking en coördinatie zijn van wezenlijk belang voor effectief natuurbehoud.