Tussen Rotterdam en Antwerpen ligt nog één van onze mooiste provincies. De combinatie zee en land vormt een prachtig landschap, dat bovendien van grote betekenis is voor tienduizenden broed- en trekvogels. „Ja, Zeeland heeft onze aandacht!”, zo zeggen invloedrijke personen. Zo’n uitspraak geeft vaak een geruststellend gevoel en werkt dan ook als een slaapmiddel. Het is oppassen geblazen, want die aandacht is nogal éénzijdig gericht!