Dat de rijke vogelstand van Schouwen-Duiveland in hoofdzaak mede te danken is aan de inlagen, gelegen tussen de waker- en slaperdijken, zal niemand in twijfel trekken. De meest bekende inlagen zijn de Koudekerkse inlagen, met bijna 150 broedparen kluten, de Wevers- en Flaauwers-inlagen, die belangrijke hoogwatervluchtplaatsen zijn voor de vogels, die op de Neeltje Jans en de Roggenplaat fourageren en de inlagen van Ouwerkerk met een grote kolonie meeuwen en sterns. Niet 20 indrukwekkend, maar daarom niet minder interessant, zijn de twee Zuidhoekinlagen van Zierikzee. Ze zijn 20 en 7 ha groot en gelegen tussen de oprit van de Zeelandbrug en de haven van Zierikzee, langs de Oosterschelde.