De ruim 3000 ha schorren en slikken van het Verdronken Land van Saaftinge, gelegen in het brakke gedeelte van de Westerschelde, iets ten noorden van Antwerpen, worden bedreigd. Dit laatste is op zich niet verwonderlijk: welk natuurgebied in ons land wordt niet (in meerdere of mindere mate) bedreigd?