Het natuurreservaat „Het Zwarte Meer”, gelegen tussen het Kampereiland en de Noordoostpolder is niet alleen wereldvermaard als broedgebied van tientallen zeldzame en zeldzamer wordende water- en moerasvogels. De wijde watervlakte van dit randmeer is tevens vooral in de wintermaanden rustplaats voor duizenden ganzen en eenden. De meest voorkomende gans is de kolgans (Anser albifrons), waarvan iedere winter zeker 10.000 exemplaren worden geteld. Ook de rietgans (Anser fabalis), ongeveer 2000 ex. en de grauwe gans (Anser anser), enkele honderden, worden er regelmatig waargenomen.