(Rapport van de Rijksplanologische Commissie) De commissie komt tot de conclusie dat van de aanleg van belangrijke infrastructurele voorzieningen als een spoorlijn en een hoofdverkeersverbinding dwars door de Delta – destijds aangegeven op de structuurschets bij de Tweede nota over de Ruimtelijke Ordening – moet worden afgezien. Een dergelijke verkeersas zou n.l. zowel voor stedelijke als voor industriële ontwikkelingen een belangrijke impuls kunnen vormen en tot een versnippering van de open ruimte kunnen leiden.