Naar aanleiding van de vogelsterfte die door J. van der Geld op 29 augustus 1971 langs de dijk van Muiderberg naar Lelystad in de polder Zuidelijk Flevoland werd geconstateerd, bezochten wij op 14 september het terrein om de situatie te bezien en om materiaal ten behoeve van het zoölogisch museum te Amsterdam te verzamelen voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Wij constateerden zeer veel dode vogels, waarbij vooral de hoge aantallen wintertalingen opvielen. Bij een tweede bezoek aan het gebied op 17 september hebben wij geprobeerd een indruk te krijgen van de aantallen slachtoffers. Aangezien het terrein plaatselijk begaanbaar is hebben wij slechts een klein gedeelte kunnen tellen. In deze telling zijn enige exemplaren, verzameld bij het eerste bezoek, medegerekend. De gegevens zijn samengevat in tabel I A = 800 m oeverlengte, bezocht op 17 september 1971 B = plas bij het gemaal De Blocq van Kuffeler, bezocht op 17 september 1971 C = 400 m bezocht op 24 september 1971.