Gedurende de jaren 1965-1970 hebben de jeugdbonden voor natuurstudie in het Gooi gekeken welke invloed de inpoldering van Zuidelijk Flevoland zou hebben op de najaarstrek van spreeuwen. Tinbergen had reeds gewezen op de grote functie die het IJsselmeer had voor de spreeuwentrek. Doch al bij de totstandkoming van Oostelijk Flevoland bleek dat er veel in de trekgewoonten ging veranderen. Het leek ons aardig om bij de inpoldering van Zuidelijk Flevoland te kijken hoe deze veranderingen zich gingen manifesteren. Wij hadden het gebied in 3 delen gesplitst waarin wij posten hadden uitgezet. De verdeling was als volgt: 1. De polder (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland) 2. De Veluwerand 3. Het Gooi

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Huib P.M. Strengers. (1971). Trekwaarnemingen van jeugdbonders gedurende een periode van vijf jaar De invloed van de inpoldering van Zuidelijk Flevoland op de najaarstrek van spreeuwen. Het Vogeljaar, 19(5), 609–612.