Uit het „Verslag over 1970 van de afdeling Wildbiologie van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer”. (De Nederlandse Jager jrg. 76, p. 561-563).