Dit voorjaar werd een reis georganiseerd door het reisbureau Hoogstins Passages te Amsterdam naar Ecuador en de beroemde Galapagos eilanden. Deze reis stond onder auspiciën van het Dagblad „De Telegraaf’ en met medewerking van de K.L.M. Dat werd een daverend succes en het werd nodig om de deelnemers in twee groepen te splitsen. Zij keerden allen terug met een rijke buit aan belevenissen en ervaringen en een schat aan filmmateriaal en dia’s. Het succes van deze beide reizen is oorzaak, dat thans weer een nieuwe reis in uitzicht wordt gesteld in het aanstaande voorjaar van 1972. Deze reis vangt aan op 16 april tot en met 7 mei voor de eerste tour en van 23 april tot en met 14 mei voor de tweede tour. De Galapagos vormen wel het Mekka voor elke bioloog en elke vogelaar. Hier vinden wij nog een zeer oorspronkelijke flora en fauna, een onbesmette bodem, een reine en zuivere lucht en zuiver water. Een wonderwereld gestoffeerd met wonderdieren. Een planten- en een dierenwereld die men nergens anders vindt. Van de 84 soorten vogels welke hier voorkomen zijn 76 soorten endemisch. Dat wil zeggen, dat men ze nergens anders kan vinden. Van de plantenwereld is 41 % endemisch. Men vindt er zeeleguanen en landleguanen in groot aantal en deze doen denken aan levende fossielen met drakenkoppen. Naar schatting zijn er zo tussen de 50- à 100.000 zeeleeuwen en vele pelsrobben. Op Hood, een eiland in het zuid-oosten van de archipel broeden in enorme aantallen deWaved-Albatrossen en dit is de enige plaats ter wereld waar deze soort zich aan de voortplanting wijdt. Vele honderden fregatvogels brengen er hun jongen groot. Het zijn wel de beste vliegers van de wereld. Maar naast deze fregatvogels broedt een niet vliegende aalscholver, de grootste van de wereld en tevens een pinguinsoort, een vogelsoort, welke men ziet als een vogel van de antarctische gewesten en allerminst op de evenaar zou verwachten. Deze pinguin is een element uit het Zuidpoolgebied, die met het koude water van de Humboldtstroom naar deze elanden is gekomen. Er zijn indrukwekkende broedkolonies van blauwvoet, roodvoet en gemaskerde rotspelikanen, vaak in de vorm van gemengde kolonies met de beide soorten fregatvogels. Er komen dertien soorten Darwinvinken voor, tal van eiland-rassen van spotvogels en twee soorten meeuwen. Men maakt er kennis met de noddy’s en stormvogels en pij [stormvogels, zelfs de flamingo ontbreekt er niet. Het wonderlijke is dat de dieren geen schuwheid voor de mens kennen. Hier vindt men nog een paradijselijke toestand van een wereld waarin de dieren in de grootste harmonie en vrede met de mens leven. Maak gebruik van deze unieke gelegenheid en vraag inlichtingen bij Hoogstins Passages, Prins Hendrikkade 48 te Amsterdam, telefoon 020 – 22 32 91 of 6 78 11.