Ons land telt vele knappe vogelfotografen. De foto-parade 1971 heeft hiervoor wederom het bewijs geleverd. Bij de redactie waren 22 inzendingen binnengekomen en het was evenals in de voorgaande jaren een moeilijke opgave hieruit de prijswinnaars te selecteren. De opvattingen van de redactieleden zijn vanzelfsprekend verschillend en zo moest in vele gevallen worden gestemd over de keuze van de winnaars en de prijsvolgorde. Over de winnende foto bestond weinig discussie. Unaniem waren de redactieleden het er over eens, dat de foto van de nestmateriaal verzamelende boerenzwaluw voor de eerste prijs in aanmerking moest komen. De foto is gemaakt door F. van Daalen, Haarlem. Het is één van die zeldzame foto’s waar je heel lang naar kunt kijken omdat telkens weer iets nieuws opvalt. Een foto die wij op groot formaat aan onze kamermuur zouden wensen.