Over het voorkomen van de zwarte roodstaart in Zeeland was tot nu toe weinig „naar buiten” bekend. De laatste keer dat er over genoemde vogelsoort uitvoerig is gepubliceerd dateert alweer van elf jaar geleden toen in „Limosa” (1960) nr. 33, een artikel verscheen van de hand van de oud-Zeeuw de heer D. A.