Terecht zegt de schrijver Bert Garthoff in zijn inleiding: „Een boek over vogels is nog geen vogelboek”, omdat het geen volledige informatie geeft over de 52 soorten, die in zijn „Weer-of-geen-weerstijl” worden behandeld. Het zijn de vogels, die in het jaar 1970 (N 70) ter sprake zijn gekomen tijdens zijn bekende radiopraatjes, waarbij slechts de nadruk op enkele facetten van het rijke vogelleven wordt gelegd.