Aan leden en donateurs(trices) van de V.BW. Zuid-West Veluwe. De sterk verhoogde drukkosten in 1971, alsmede de rigoureus stijgende portokosten maken het noodzakelijk de contributie voor 1972 te bepalen op f 7,50 per jaar. Verzocht wordt, ter vermijding van hoge incassokosten en gemakshalve voor u en voor de penningmeester, dit bedrag te gireren op girorek. nr. 95 99 92 tnv. Penningm. V.B.W. Zuid-West Veluwe, Bennekom. Bij voorbaat vriendelijke dank. C. C. Wit