Een klein deel van het nederlandse volk houdt zich actief bezig met het waarnemen en bestuderen van vogels. Een groter aantal mensen heeft belangstelling voor de natuur en als zodanig ook wel voor de vogels die daarin leven. De meeste inwoners van ons land letten zelden bewust op vogels.