Avifaunisten, ornithologen, vogelkundigen, vogelkenners en andere vogelaars en vogelaressen zijn er binnenkort nog meer dan vogels in dit vogelrijke land. Vogelboeken vliegen van de pers als steltlopers van de Vliehors als er een straalpieper overvliegt. M.a.w. er is een enorme terreinkennis en vogelkunde in ons land. Ook de kennis van de achteruitgang van de vogelstand en die van de verarming en vervuiling van onze natuurgebieden is groot. Jammer genoeg wel. Dat elke vogelkundige of minder ornithologisch begaafde ook kan meewerken aan het direkte behoud van vogels is niet algemeen bekend. Niet direkt in financiële of morele zin, maar door het daadwerkelijk stichten van vogelreservaten. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft deze mogelijkheid nadrukkelijk geopend. Deze „vrij vogelreservaten” zijn er al. Zo’n 7000 ha is reeds als vogelreservaat ingebracht. Niet via natuurmonumenten, de provinciale landschappen, CRM of Staatsbosbeheer maar door direkte overeenkomsten tussen grondgebruikers en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels.