De 17e jaarvergadering van het International Wildfowl Research Bureau (IWRB) werd gehouden op 9 en 10 december 1971 te Slimbridge (Glos.), Engeland. De jaarvergaderingen hebben ten doel telken jare de organisatoren van watervogelonderzoek en de leiding gevende biologen bijeen te brengen voor overleg betreffende de opzet en de uitvoering van waterwildonderzoek en voor de toepassing van de door dit onderzoek verkregen gegevens.