Naar aanleiding van een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden zijn er in de Kamer vragen gesteld t.a.v. het vangen van goudplevieren. Aan de minister van Landbouw werd gevraagd de gehele vangst met netten te verbieden. De minister heeft op zijn beurt de Jachtraad om advies gevraagd, waarbij overigens reeds werd gesuggereerd dat dit college het verbod maar moest steunen. In de Leeuwarder Courant verschenen inmiddels twee artikelen over dit onderwerp en het doet ons groot genoegen te zien dat dit blad het niet schuwt om ook de andere kant van deze zaak te laten zien. In het ene artikel verklaarde de voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten, de heer Sj. Span, dat het wilsterflappen geen gevaar betekende voor de goudplevierenstand, en dat er van massavangst zelden of nooit sprake is. Het tweede artikel is zo mogelijk nog interessanter, aangezien hierin een bij uitstek deskundige aan het woord is. Op zaterdag 15 januari werd dit stuk geplaatst, waarin de heer O. Eenshuistra uit Leeuwarden veel belangrijke feiten levert. De heer Eenshuistra is zelf een verwoed vogelvanger, al vangt hij ook uitsluitend om te ringen. Hij heeft zich daarnaast speciaal verdiept in de goudplevier, hij verzamelt alle publicaties over wilsters, hij reist naar het buitenland om informaties te verkrijgen en hij is zelfs bezig aan een boek over deze vogel.