Enige soorten zijn afgesloten, enige nieuwe (fluiter, grauwe klauwier, putter) worden in 1972 voor het eerst onderzocht. Nieuwe medewerkers wordt gevraagd zich op te geven bij de betreffende bewerker(s). Deze zorgt voor toezending van nadere instructies.