Drie jaar achtereen organiseerden de Gooische afdelingen van de jeugdbonden voor natuurstudie tijdens de herfstvakantie een kamp aan de Hondsbosse Zeewering, om wat van de het laatste jaar werden daarbij leuke waarnemingen gedaan. Hieronder dan een beknopt verslag van het resultaat van deze drie kampen. herfsttrek te zien. Vooral