Op Texel, ten zuiden van De Cocksdorp liggen buiten de dijk van de in 1846 drooggelegde polder De Eendracht, De Schorren; een prachtig kweldergebied doorsneden door talrijke kreken en geulen, waar vóór zich bij laag water het donkere waddengebied uitstrekt. De typische schorrenflora is hier met al zijn vertegenwoordigers aanwezig. Maar De Schorren zijn vooral van betekenis als verblijfplaats van wad- en watervogels. Ook al ben je voor de zoveelste keer op Texel,wie eenmaal voet heeft gezet in dat natuurreservaat keert er telkens terug. Slechts met toestemming van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland kan men er een bezoek brengen. Dat hebben we dit jaar ook weer gedaan in de maand juni, dus volop broedtijd van de kokmeeuwen, visdiefjes, kluten, scholeksters, Noordse sterns en eidereenden. Zo gingen we op een middag met de opzichter van Natuurmonumenten op Texel, onze vriend C. Boot, dan weer op stap. Al voortwandelend door deze oase van rust geniet je dan rondom van het schone uitzicht. Dat is aan de ene zijde het vruchtbare Texelse polderland en aan de andere kant overzie je het uitgestrekte waddengebied met aan de voet van de dijk de Schorren.