Alhoewel bekend is, dat boomklevers soms in nestkasten broeden, is het aantal van deze vogelsoort, dat een broedhokje daarvoor uitkiest, in het algemeen niet groot. Enig houvast geeft een overzicht, gepubliceerd door Stam: in de jaren 1963 tot en met 1966 was per 7264 nestkasten het totaal aantal boomkleverparen 51, d.i. ongeveer 7 maal boomklevers per 1000 nestkasten. In een gedeelte van het Nationale Park „De Hoge Veluwe”, waar veel houtbeton nestkasten hangen, hebben we thans een boomkleverstand, die volgens een ruwe schatting ongeveer tien maal zo groot is als een landelijk gemiddelde, namelijk 20 boomkleverparen per 300 kasten d.i. ongeveer 70 per 1000!