Aan de bevordering van de vogelstudie en de vogelbescherming zitten verschillende aspecten. Men kan het doen door middel van vogelvoedering, het plaatsen en controleren van nestkasten, het uitschrijven van excursies, het achter de volièrehouders aanzitten op verboden wildzang en nog veel meer. Een weinig bekende manier is het organiseren van een jeugdparade. In Tienhoven (U.) en Westbroek waren wij in twee achtereenvolgende jaren getuige daarvan. Een comité maakt zich daar ieder jaar op voor het inwijden bij de jeugd van het lente-zomerseizoen. Zij doet dat op een zaterdagmiddag van april door middel van een optocht. Met slaande trommels en een muziekcorps voorop trekken de jongens en meisjes door de twee dorpen, allemaal voorzien van een stok met in top een versierd schild, waarop figuren en spreuken, betrekking hebbende op de natuurbescherming. Het vorige jaar was het hoofdmotief vlinders. De mooiste versieringen en de meest treffende opschriften worden beloond met prijzen. Onderstaande foto geeft een indruk van deze unieke, zij het een indirechte, manier van vogel-natuurbescherming. O.i. ter navolging.