... „De felle noordooster jaagt zware dreigende wolkenmassa’s over het vlakke land, striemende hagel- en natte sneeuwbuien doen het kale hout kermen...”, zo begint menig stuk proza als het over de maand februari gaat. Maar zoals haast ieder jaar was deze natuurlyriek ook in februari 1971 van toepassing. Het was dan ook erg guur op de 10e van die maand toen ik op de Paddepoelsterweg aan de noordrand van Groningen de eerste baltsverschijnselen van de ransuil waarnam en wel een exemplaar dat aarzelend enige keren met de vleugels onder het lichaam klapte, niet meer dan vier keer en het was „eenmalig” voor die verdere avond, waarop de bijna volle – maan scheen.