Het maandblad voor de Verenigde Naties „Wordende Wereld“, heeft ter gelegenheid van bovengenoemde conferentie, die van 5 tot 16 juni in Stockholm werd gehouden, een speciaal Stockholmnummer 1 (24e jaargang, april 1972, 4) uitgegeven. Tijdens de conferentie zullen zes probleemgebieden worden besproken. In dit nummer het plannen en besturen van vestigingsplaatsen van de mens t.b.v. de kwaliteit van het milieu en het opsporen en onder controle houden van internationaal belangrijk verontreinigende stoffen. De andere vier gebieden worden in het volgende nummer samengevat. Als bijlage is een bijzonder handzaam schema toegevoegd van enkele belangrijke milieuverontreinigers van 8 pag.