Nog kortgeleden herdachten wij in dit blad de 75ste verjaardig van Jan Dekker, niet vermoedende dat hij ons op 19 augustus j.l. na een kortstondige ziekte zou ontvallen. Tot kort voor zijn dood besteedde hij zoveel tijd aan „Het Vogeljaar” dat zijn liefste hobby’s, schilderen en planten kweken, er nog al eens bij inschoten. Ook had hij een zeer belangrijk aandeel in de goede organisatie van ons tijdschrift.