In 1971 werd te Ramsar (Iran) een belangrijke conferentie gehouden onder auspiciën van het „International Waterfowl Research Bureau” (I.W.R.B.), die ten doel had te komen tot het vaststellen van de tekst van een al jarenlang voorbereide conventie voor het behoud van wateren en moerasgebieden. Deze conventie was een onderdeel van de agenda van de V.N.-conferentie te Stockholm 1972.