Op 19 januari 1972 werd de hoogspanningsleiding, die aan de N.W.-zijde van het toekomstige ganzenreservaat „de Poel” gelegen is, onderzocht op draadslachtoffers. Een uitlating van een mijner collega’s die een dag tevoren gezien meende te hebben, dat van een verstoorde, groep ganzen, enige de draden raakten, was de aanleiding hiervan. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: 12 kolganzen, 1 goudplevier, 1 meerkoet, 1 wilde eend en 1 scholekster werden gevonden over een afstand van ± 1350 m.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G.J. Slob. (1972). Draadslachtofferonderzoek Vondst van dode kolganzen onder 150 KV leiding Goes-Ellewoutsdijk bij „de Poel” gem. Borsele, Zuid-Beveland. Het Vogeljaar, 20(4), 154–156.