Op 25 juni 1971 werd ik getroffen door het imitatie-repertoire van een zingende blauwborst in een rietveld aan de Nieuwe Merwede, in de Biesbosch. Ik noteerde achtereenvolgens in 20 minuten: matkop, scholekster, koolmees, zanglijster, boerenzwaluw, bosrietzanger, ringmus, kneu en groenling. Al deze vogelsoorten met uitzondering van boerenzwaluw en scholekster broedden binnen een straal van 200 m rondom het territorium van mijn blauwborst en het is dus begrijpelijk dat ze in het repertoire van deze imitator voorkwamen. Maar scholeksters passeren er regelmatig