Het 25-jarig bestaan van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten, is aanleiding tot het uitgeven van dit Friesland-nummer van ’Het Vogeljaar’. Een verheugend blijk van de sterke band tussen kringen die zich met natuurstudie en natuurbescherming bezighouden. Van de gelegenheid die de redactie mij bood bij’ dit nummer een voorwoord te schrijven zij onthief mij terecht van een ornithologische bijdrage wil ik graag gebruik maken om iets te zeggen over dat deel van natuurstudie en natuurbescherming dat mijns inziens van groot algemeen belang moet worden geacht, zonder overigens aan de andere facetten iets te kort te willen doen. Ik doel hier op het milieubeheer. Het is immers vanuit uw kringen dat in grote eensgezindheid, lang voordat voor anderen het groen op geel sprong, werd gewezen op de gevaren die ’al wat leeft en groeit’ in deze wereld, de mens inbegrepen, bedreigen door o.m. urbanisatie, industrialisatie en door het moderne leefpatroon. Deze waarschuwingen tegen roofbouw op en verontreiniging van het milieu worden nu serieus genomen.