De Provinciale Friese VW heeft met de uitgave van dit kleine boekje in de roos geschoten. De fraai uitgevoerde brochure geeft de ligging van de belangrijkste vogelreservaten en -pleisterplaatsen aan met opgave van de belangrijkste soorten die men daar kan aantreffen. Voorts is een bijzonder overzichtelijk kaartje opgenomen, waarop de gebieden genummerd staan aangegeven (wegens gebrek aan ruimte konden wij dit kaartje helaas niet in het Friesland-nummer opnemen), alsmede een zo volledig mogelijke lijst van alle in de provincie voorkomende vogels en een Fries/Nederlandse naamlijst. Het boekje is rijk geïllustreerd met foto’s en op goed papier gedrukt. Voor het buitenland bestaan twee versies van deze brochure, namelijk 'The Birds of Friesland’ en ’Frieslands Vogelwelt’. Eigenlijk zou elke provinciale WV zo’n boekje moeten kunnen uitgeven. J.T.