Een artikel gewijd aan de scholekster in dit Frieslandnummer is zeker op zijn plaats. De Friese weilanden met een populatie van minstens 20.000 broedparen vormen een belangrijk bolwerk voor de Nederlandse scholeksterpopulatie (Huisdier 1970). Binnen de weidevogels neemt de scholekster een eigen plaats in, waarover ik het een en ander wil vertellen.