Het complex Oude Venen, in de omgeving van Eernewoude, staat bekend als een mooi natuurgebied, niet alleen gezien de landschappelijke schoonheid, maar ook om de rijke flora en fauna. Het is na de tijd van vervening blijven liggen als een gebied met grote en kleine plassen, afgewisseld door smalle stroken laag grasland. Een aantal trekgaten (petgaten) is in de loop der jaren dichtgegroeid. De rietvelden, die daarbij ontstonden, werden jaarlijks gesneden, zodat bomen en struiken geen kans kregen op te schieten. In de loop van deze eeuw verminderde echter hier en daar de intensieve rietcultuur en werden bepaalde velden niet meer gesneden. Daar zaaiden zich geleidelijk wilgen en elzen uit, waardoor het nu veel voorkomende moerasbos ontstond.