De grutto zou met recht onze nationale vogel genoemd kunnen worden. Waarschijnlijk broedt de helft van de totale wereldpopulatie binnen onze grenzen; van de broedvogels van West-Europa herbergt Nederland er zeker 80 tot 90 procent. Het aantal broedparen in ons land werd in 1966 berekend op ongeveer 104.000 en in 1967 op 116.000. Het overgrote deel hiervan broedt in de laaggelegen grote graslandgebieden in het noorden en westen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Th. Mulder. (1972). In Friesland broedt 36 procent van de Nederlandse populatie De grutto in Friesland in vergelijking met overig Nederland en hoe de soort zich weet te handhaven. Het Vogeljaar, 20(5), 197–201.