Langs de IJsselmeerkust, ten zuiden van de Afsluitdijk tot Hindeloopen, vinden we een prachtig, gedeeltelijk nog ongerept natuurgebied, dat ornithologisch van grote betekenis is. Een belangrijk deel wordt ingenomen door de Makkumer- en Piamerwaarden, die grotendeels bestaan uit rietvelden en verlande stukken met verscheidene wilgen- en elzenbosjes. Geheel anders van karakter is de ten zuiden hiervan gelegen Workumerwaard, een gebied van ruim 800 ha (Topografische kaart 1 : 25.000, blad 10 D), dat tegenwoordig staat aangeduid met de naam Polder Geele Strand, een naam die blijkbaar nog herinnert aan de tijd dat de waard een kale zandplaat was aan de Zuiderzee. Het Groene Strand in het zuidoostelijk deel van de waard, moet dan het gebied geweest zijn dat destijds al begroeid was.