Onder de titel It wylde fügelt is onder eindredactie van J. Boersma als nummer 420 van de uitgaven Fryske Akademy te Leeuwarden een, vooral voor taalkundigen en onderwijzend personeel interessante lijst verschenen De publikatie met op het omslag een door D. Franke gefotografeerde spreeuw, bevat een lijst van 350 Friese vogelnamen. Naast de Friese benaming worden de Nederlandse en wetenschap- pelijke benamingen vermeld. Registers in deze drie talen vergemakkelijken het raadplegen van deze uitgave die tevens als nummer 2 in de onlangs gestarte Ds. J. Botke-rige is uitgekomen. Bauke van der Veen