Door H. Vader werd een uitgebreid jaarverslag samengesteld met de volgende artikelen: 'Veldwaarnemingen in de A.W, duinen 1971’, 'De inventarisaties in de A.W. duinen 1971’, ’De kleine plevier in de A.W. duinen in 1971’, 'lnventarisaties van enige broedvogels in de A.W, duinen in 1971’, 'Verslag van de roofvogelstand in de AW. duinen 1971’, 'Nestkastverslag A. W. duinen 1971’, ’De eenden en meerkoet als broedvogel in de A.W. duinen in 1971’ en 'Jaarverslag 1971 van het vogelringstation' ’t Paradijsveld’. In 1971 werden 199 soorten en ondersoorten waargenomen, waaronder enige zeldzame of nieuwe soorten voor de A.W. duinen, zoals: witoogeend, havik, rode en zwarte wouw, slechtvalk, morinelplevier, reuzenstem, grote Dieper en kleine klapekster.