Lidmaatschap Vogelbeschermingswacht ’Limburg’ ƒ 4,—; abonnement ’Het Vogeljaar’ f 6,—; bijdrage ’Milieuraad’ ƒ 1,— + eventuele bijdrage ’Vogelasylfonds’ ƒ 2,50. Gironr. 1 231 065 tnv. Penningmeester VBW ’Limburg”, Ubachsberg. Abonnement 'Natuurgids’ IVN Limburg: ƒ 6,— op gironr. 1 975 799 van Penningmeester Natuurgids, Heerlen met vermelding ’lid Vogelbeschermingswacht’.