Op 16, 17, 18, 19 en 20 juli 1972 inventariseerden wij Grauwe Gorzen in de gemeente Uithuizermeeden (provincie Groningen). Het landschap bestaat grotendeels uit bouwland, met overwegend teelt van tarwe, aardappelen en suikerbieten. Het is nabij de kust doorsneden door diverse slaperdijken en aan de noordzijde begrensd door de zeedijk. Het weer was steeds zonnig met middagtemperaturen van 25-30°C. De Grauwe Gorzen bleken nog actief te zingen, hetgeen de inventarisatie vergemakkelijkte. In totaal werden 30 zangposten waargenomen, die op het kaartje zijn aangegeven. Hiervan bevonden zich 10 op of nabij de dijken; de overige in het open veld. Bij de dijken benutten de Grauwe Gorzen meestal afrasteringen als zangpost. In het open veld dienden daarvoor in verreweg de meeste gevallen de bietenzaadstengels die, met een hoogte van meer dan een meter, verspreid in de bietenvelden stonden.