Door een toevallige waarneming kwam ik er dit voorjaar toe, aandacht te schenken aan twee futenparen die een opmerkelijke gebondenheid aan de door hen gekozen nestplaats demonstreerden. Wat begon met ’laat ik nog eens naar die Futen gaan kijken’, groeide uit tot een serie min of meer regelmatige bezoeken, die zich over ongeveer drie maanden uitstrekten. ledere keer was de situatie zo veranderd, dat steeds weer de vraag opkwam, wat er verder zou gebeuren. De antwoorden waren, dunkt mij, interessant genoeg om ze door te geven. De waarnemingen werden gedaan in en rond een door ontzanding ontstane jachthaven, die uitmondt in de Does; een watering in de verbinding Oude Rijn – Does – Wijde Aa – Braassemermeer, uitsluitend bij de pleziervaart in gebruik.