Op 2 januari 1971 werden in de omgeving van Hilversum voor het eerst in het seizoen 1970-71 enkele dode Kepen gevonden; deze waren kennelijk slachtoffer van het verkeer. Pas twee dagen later werd het duidelijk dat de vogels hier massaai werden doodgereden door het verkeer. Tezamen met de heren P. Slot en W. J. R. de Wijs werd toen besloten om langs enkele verkeerswegen dagelijks het aantal slachtoffers te tellen om een indruk te krijgen van de sterfte in relatie tot het aantal aanwezige exemplaren. Wij hebben nagegaan welke omstandigheden tot deze sterfte konden leiden.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

E.R. Osieck. (1973). Gasten uit het hoge noorden Groot aantal Kepen (Fringilla montifringilla L.) slachtoffer van het verkeer in de winter 1970-’71. Het Vogeljaar, 21(1), 274–277.