Het broedvogelonderzoek wordt in 1973 voortgezet. Oeverzwaluw en Paapje zijn van de lijst afgevoerd. Nieuwe soorten voor 1973 zijn: Blauwe Reiger, Boomklever en Klapekster.. Ook de Bruine Kiekendief zal geïnventariseerd worden (bewerker F. Alleijn). Dit onderzoek zal echter enigszins anders georganiseerd worden. Bosuil: J. B. Buker, Groenendaalstraat 46, Amsterdam-1017. Tel. 020-158212. Gevraagd eventuele nestvondsten, aanwezigheid van roepende mannetjes en/of vrouwtjes (december t/m juli) of bedelende jongen (april t/m juli, tevens losse waarnemingen. Graag gegevens over gebied (ook terrein en gemeente), nestplaats, broedverloop, aantal jongen.